Siekiant pagerinti Jūsų naršymo kokybę, statistiniais bei vidinės rinkodaros tikslais šioje svetainėje yra naudojami slapukai.
 Toliau naudodamiesi šia svetaine Jūs sutinkate su mūsų privatumo politika ir slapukų naudojimu. Plačiau... 
Pirkimo-pardavimo taisyklės

UAB „Milteka“ elektroninės parduotuvės prekių pirkimo – pardavimo taisyklės:

Sąvokos:
Prekė
 tai paprastos ir specialios prekės. Specialios prekės – tai ginklai, ginklų priedėliai ir šaudmenys, kurių pirkimui reikalingas
leidimas,
išduodamas teritoriniame Policijos komisariate (Pagal LR Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymą). Paprastos prekės – visos kitos prekės, kurių įsigijimui yra nereikalingas policijos leidimas.
1. Bendrosios nuostatos
1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) yra Šalims privalomas
teisinis
dokumentas, kuris nustato asmens įsigyjančio prekes elektroninėje parduotuvėje
(toliau – 
Pirkėjas) ir Milteka UAB (toliau – Pardavėjas) teises, pareigas ir atsakomybę. 1.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti taisykles, atsižvelgdamas į
teisės aktų
nustatytus reikalavimus. Pirkėjas apie tai informuojamas el. parduotuvės tinklalapyje. Pirkėjui
apsiperkant
el. parduotuvėje taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo metu. 1.3. Pirkti el. parduotuvėje turi teisę: 1.3.1 veiksnūs fiziniai asmenys, t. y., asmenys sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas
teismo
tvarka; 1.3.2. juridiniai asmenys; 1.4. Pirkėjas gali pirkti UAB ,,Milteka“ elektroninėje parduotuvėje šiais būdais: 1.4.1. internetu UAB ,,Milteka“ elektroninėje parduotuvėje www.gohunt.lt. 1.4.2. internete nurodytu UAB ,,Milteka“ telefono numeriu/el. paštu pateikiant užsakymo duomenis. 1.5. Apribojimai taikomi Specialių prekių įsigijimui: 1.5.1. Specialios paskirties prekės internetu neparduodamos, jas galima įsigyti tik fizinėje parduotuvėje.
2. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai
2.1. Pirkėjas privalo sumokėti prekių ir jų pristatymo kainą, taip pat kitus mokėjimus (jei tokie nurodyti
sudarant
sutartį) ir asmeniškai priimti užsakytas prekes. 2.2. Įsigydamas prekes elektroninėje parduotuvėje Pirkėjas sutinka su šių Taisyklių taikymu, pažymėjęs
varnelę,
kad „Susipažinau su prekių pirkimo – pardavimo UAB ,,Milteka“ elektroninėje parduotuvėje
www.gohunt.lt taisyklėmis
ir su jomis sutinku“. Pirkėjas įsipareigoja laikytis šių taisyklių ir Lietuvos
Respublikos teisės aktų.
2.3. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už savo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas
nepateikia tikslių
asmens duomenų apsipirkimo formoje, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius
padarinius ir įgyja teisę reikalauti
iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.
3. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai
3.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis el. parduotuvės teikiamomis
paslaugomis.
3.2. Jei Pirkėjas bando pakenkti Pardavėjo el. parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis el. parduotuve arba neaptarnauti kliento. 3.3. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Pirkėjui priklausančią asmeninę informaciją,
nurodytą
el. parduotuvės apsipirkimo formoje. 3.4. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu. 3.5. Jei Pardavėjo el. parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų el. tinklalapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja. 3.6. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis,
nors
tokia galimybė jam buvo suteikta. 3.7. Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už sutarties įsipareigojimų neįvykdymą, jeigu jis įrodo, kad
sutartis
neįvykdyta dėl aplinkybių, kurių jis negalėjo kontroliuoti bei numatyti sutarties sudarymo metu, ir kad
negalėjo
užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui. Jeigu aplinkybė, dėl kurios neįmanoma
sutarties įvykdyti,
laikina, tai šalis atleidžiama nuo atsakomybės tik tokiam laikotarpiui, kuriam toji aplinkybė
daro įtaką sutarties
įvykdymui. 3.8. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas laiku pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja
pasiūlyti
Pirkėjui analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui nesutikus,
Pardavėjas įsipareigoja
nedelsiant grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus. 3.9. Kai kurių prekinių ženklų prekių kainos el. parduotuvėje gali skirtis nuo fizinėse parduotuvėse esamų
kainų.
Pasiliekame teisę keisti ir kontroliuoti kainas pagal rinkos pokyčius. 3.10. Akcijų laikotarpiniai ir nuolaidos el. parduotuvėje ir fizinėse parduotuvėse gali skirtis.

4. Prekių užsakymas, kainos, atsiskaitymo tvarka, terminai
4.1. Prekes el. parduotuvėje Pirkėjas gali pirkti visą parą, 7 dienas per savaitę.
4.2. Mygtuko ,,Įdėti į krepšelį“ paspaudimas negarantuoja prekių rezervacijos. Pirkimo – pardavimo
sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo tada, kai Pirkėjas, elektroninėje
parduotuvėje susipažinęs su Taisyklėmis, suformavęs prekių krepšelį, pasirinkęs mokėjimo būdą,
paspaudęs mygtuką „Užsakymas su įsipareigojimu sumokėti“, atlikęs mokėjimą, ne vėliau kaip per
2 (dvi) darbo
dienas gauna Pardavėjo patvirtinimą el. paštu apie vykdomą užsakymą, ir galioja iki
visiško pareigų pagal šią sutartį įvykdymo.

4.3. Jeigu Pardavėjas nepatvirtina užsakymo, pinigai už Prekes nedelsiant grąžinami Pirkėjui.
4.4. Prekių kainos el. parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais, įskaitant PVM.
4.5. Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:
4.5.1. Atsiskaitymas banko pavedimu – tai išankstinis atsiskaitymas, kai Pirkėjas, atsispausdinęs užsakymą ir nuėjęs
į artimiausią banko skyrių, perveda pinigus į el. parduotuvės banko sąskaitą. Mokėjimas privalo būti atliktas per 48
(keturiasdešimt aštuonias) valandas nuo užsakymo patvirtinimo sistemoje. Kitu atveju užsakymas yra atšaukiamas.
4.6. Pirkėjas, pirkdamas prekę internetinėje parduotuvėje, formuodamas užsakymą, sistemoje privalo suvesti šiuos
duomenis:
4.6.1. Fizinis asmuo: vardą, pavardę, el. pašto adresą, savo adresą kuriuo nori, kad būtų pristatytos prekės, telefono
numerį.
4.6.2. Juridinis asmuo: įmonės pavadinimą, įmonės kodą, el. pašto adresą, buveinės adresą, telefono numerį, PVM
mokėtojo kodą. Taip pat būtina užpildyti asmens, įgalioto priimti prekes duomenis: vardą, pavardę, el. pašto adresą,
telefono nr.
4.7. Pirkėjas, pirkdamas bet kokią prekę, Pardavėjo elektroninės parduotuvės sistemoje suvedus
reikiamus duomenis, privalo
 patvirtinti pateiktų duomenų teisingumą bei tai, kad jis susipažino ir
sutinka su Pardavėjo elektroninės parduotuvės prekių pirkimo – pardavimo taisyklėmis.
4.8. Prekių kainos el. parduotuvėje gali skirtis nuo prekių kainų Pardavėjo fizinėse
parduotuvėse. Prekėms taikoma užsakymo pateikimo ir patvirtinimo metu galiojusi kaina.
4.9. Pardavėjas turi teisę bet kuriuo momentu, neįspėjęs apie tai Pirkėjo, keisti prekių kainas el.
parduotuvėje. Šie pakeitimai neturės įtakos jau patvirtinto Užsakymo įvykdymui.

5. Prekių pristatymas
Paprastos prekės:
5.1. Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią
prekių pristatymo vietą.
5.2. Jei Pirkėjas įsipareigoja prekes atsiimti iš Pardavėjo asmeniškai parduotuvėje, sistemoje
privaloma nurodyti Pirkėjo pageidaujamą UAB „Miltekos“ parduotuvę.

5.3. Jei Pirkėjas įsipareigoja prekes atsiimti per siuntų savitarnos terminalą (paštomatą), sistemoje privaloma
pasirinkti Pirkėjo pageidaujamą terminalą.
5.4. Prekės pristatymo terminas yra nurodytas prekės aprašyme. Jei prekės nėra Pardavėjo sandėlyje ir ji yra
užsakoma, dėl tikslaus pristatymo termino Pardavėjas įsipareigoja susisiekti su Pirkėju šio nurodytais kontaktiniais
duomenimis ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo užsakymo pateikimo. Asmeniui, atsiimančiam prekę iš Pardavėjo,
privaloma pateikti galiojantį Asmens tapatybės dokumentą. Prekė įteikiama tik ją sistemoje pirkusiam asmeniui.
5.5. Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo
nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių
pateikimo sąlygas.
5.6. Siuntos pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su kurjeriu arba Pardavėju patikrinti siuntos pakuotės būklę,
prekių kiekį, kokybę, asortimentą. Pirkėjas visais atvejais pristatymo metu pastebėjęs pakuotės pažeidimus privalo
Pardavėjo pateikiamame siuntos pristatymo dokumente nurodyti pastabas arba surašyti atskirą aktą dėl šių pažeidimų.
Tai Pirkėjas privalo padaryti dalyvaujant Kurjeriui arba Pardavėjui. Neatlikus tokių veiksmų Pardavėjas yra atleidžiamas
nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, susijusių su pakuotės pažeidimais, kurių Pirkėjas nepažymėjo
prekės pristatymo dokumente.
5.7. Prekės, kurias įsigyti gali tik pilnamečiai asmenys nuo 18 metų, gali būti atsiimamos UAB ,,Milteka“ parduotuvėse
arba kurjerio pagalba pristatomos į namus. Atsiimant prekę privaloma pateikti tapatybę ir amžių įrodantį asmens
dokumentą.

6. Prekių kokybė, garantijos
6.1. El. parduotuvėje parduodamų prekių duomenys nurodomos kiekvienos prekės aprašyme.
6.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad el. parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais
parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio
ypatybių. 
Pastaba: Ekspozicinės prekės savo dydžiu, forma, spalva, ar kitais parametrais gali
neatitikti realaus prekių dydžio, formų, spalvos ar kitų parametrų dėl kitų techninių priežasčių.
Ekspozicinės prekės požymis pažymėtas prekės aprašyme
.
6.3. Pardavėjas prekėms suteikia gamintojo skelbiamą kokybės garantiją.

7. Prekių grąžinimas ir keitimas
7.1. Tinkamos kokybės Specialios prekės – ginklai, ginklų priedėliai ir šaudmenys, kuriems įsigyti reikalingas leidimas,
yra nekeičiamos ir negrąžinamos remiantis LR CK XVIII1 skyriaus nuostatomis ir LR Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d.
įsakymu Nr. 738 ,,Dėl mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo“.
7.2. Visų kitų parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos ir grąžinamos vadovaujantis
LR CKXVIII 1 skyriaus nuostatomis.
7.3. Norėdamas grąžinti prekę(-es) remiantis LR CK 6.22810 straipsnio nuostatomis, Pirkėjas gali tai padaryti
per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių pristatymo Pirkėjui dienos, užpildydamas laisva forma prekių grąžinimo aktą.
7.4. Pirkėjui grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:
7.4.1. grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje (su instrukcija ir garantiniu talonu, jei jie buvo
pristatyti su preke);
7.4.2. prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;
7.4.3. prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės
plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);
7.4.4. grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios Pirkėjas ją gavo;
7.4.5. grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimą patvirtinantį dokumentą.
7.5. Gražinant prekes būtina pateikti PVM sąskaitą faktūrą, kuri buvo gauta kartu su siunta, arba kitą prekės pirkimą
iš Pardavėjo patvirtinantį dokumentą
7.6. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko 7.3.-7.5 p. nustatytos prekių
grąžinimo tvarkos.
7.7. Prekės grąžinimo atveju Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjui pinigus už grąžintą prekę pervesti tik atlikus grąžintos
prekės įvertinimą. Pinigai pervedami tik į mokėtojo sąskaitą.
7.8. Grąžinant gautą ne tą prekę ir/ar nekokybišką prekę, Pardavėjas įsipareigoja atsiimti tokias prekes ir jas pakeisti
analogiškomis tinkamomis prekėmis. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi pakeitimui tinkamų prekių, Pirkėjui grąžinama
sumokėta suma.
7.9. Už gražinamos prekės komplektaciją atsako Pirkėjas.
7.10. Prekės grąžinamos adresu UAB „Milteka“, Savanorių pr. 278-101, LT-50201, Kaunas.
7.11. Jei pristatyta prekė neatitinka kokybės reikalavimų, pirkėjas gali kreiptis adresu UAB „Milteka“,
Savanorių pr. 278-101, Kaunas, LT-50201, telefonu informuodamas tiekėją +370 606 89555 arba elektroniniu paštu
uabmilteka@gmail.com.
7.12. Vartojimo ginčus neteismine tvarka sprendžiantis subjektas: Valstybinė vartotojų teisių apsaugos
tarnyba, adresas Vilniaus g. 25, Vilnius LT-01402, www.vvtat.lt


8. Asmens duomenų apsauga ir tvarkymas
8.1. Pirkėjas, pirkdamas Prekes šių taisyklių 1.4 punkte numatytais būdais, atitinkamuose Pardavėjo pateikiamuose
informacijos laukuose turi nurodyti tinkamam prekių pirkimui būtinus Pirkėjo asmens duomenis: vardą, pavardę,
prekių pristatymo adresą, telefono numerį ir el. pašto adresą.
8.2. Patvirtindamas šias taisykles Pirkėjas sutinka, jog pateikti Pirkėjo duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų
pardavimo elektroninėje parduotuvėje ir Pardavėjo veiklos analizės tikslais.
_______________________________________________________________
Įmonė: „Milteka", UAB
Įm. Kodas: 305682643
PVM mokėtojo kodas: LT100013780713
Atsiskaitomoji sąskaita: LT867300010166280855, AB bankas „Swedbank“
Parduotuvės adresas: 
Savanorių pr. 278-101, LT-50201 Kaunas
Tel.: 
+370 606 89555
El. paštas: 
uabmilteka@gmail.com